Ovlaštenja za certifikacijska tijela, nadzorna tijela (IGH-Cert) i ispitne laboratorije (IGH d.d.)

 

 

Redni broj

Grupa proizvoda/proizvod/

namjeravana uporaba

Potvrđivanje sukladnosti

AoC11

Tehnički propis

Tehnička specifikacija 2

Ovlaštena tijela

PCB3

FPCCB4

IB5

TL6

 

1

6.1

Beton

 

sustav 2 +

Tehnički propis za betonske konstrukcije

(NN 139/09, 14/10, 125/10)

 

HRN EN 206-1:2006

HRN 1128:2007

FPCCB

 

IB

2

3.1

Čelik za armiranje

sustav 1+

 

HRN EN 10080:2005

HRN 1130-1:2008

HRN 1130-2:2008

HRN 1130-3:2008

HRN 1130-4:2008

HRN 1130-5:2008

PCB

 

IB

 

TL

3

3.1

Čelik za prednapinjanje

sustav 1+

 

nHRN EN 10138-1

nHRN EN 10138-2

nHRN EN 10138-3

nHRN EN 10138-4

 

PCB

 

IB

 

TL

4

4.1

Cement

sustav 1+

 

HRN EN 197-1:2005

HRN EN 197-2:2004

HRN EN 197-1:2005/A3:2008

HRN EN 197-4:2006

HRN EN 14647:2006

HRN EN 14647:2006/AC:2007

HRN EN 14216:2006

PCB

 

IB

 

TL

5

5.1

Agregat

sustav 2+

 

HRN EN 12620:2003

HRN EN 13055-1:2003

HRN EN 13055-1:2003/AC.2006

 

FPCCB

 

IB

6

6.2

6.3

Dodaci betonu

(kemijski i mineralni dodaci I)

sustav 2+

 

HRN EN 934-1:2008

HRN EN 934-2:2004

HRN EN 934-2/A1:2004

HRN EN 934-2/A2:2004

HRN EN 934-4:2004

HRN EN 934-4/A1:2005

HRN EN 934-5:2005

HRN EN 934-6:2004

HRN EN 934-6:2004/A1:2008

HRN EN 12620:2008

HRN EN 12878:2005

 

FPCCB

 

IB

7

6.4

Dodaci betonu

(mineralni dodaci II)

sustav 1+

 

HRN EN 450-1:2008

HRN EN 13263-1:2009

 

PCB

 

IB

 

TL

 

HRN EN 15167-1:2007

PCB

 

 

IB

 

 

TL

8

7.1

Predgotovljeni betonski proizvodi

sustav 2+

 

HRN EN 13369:2004

HRN EN 13369:2004/AC:2008

HRN EN 13369:2004/A1:2008

HRN EN 1168:2009

HRN EN 12737:2004

HRN EN 12794:2005

HRN EN 12843:2004

HRN EN 13224:2004

HRN EN 13225:2005

HRN EN 13225:2005/AC:2008

HRN EN 13693:2005

HRN EN 14844:2008

HRN EN 14991:2008

HRN EN 14992:2008

HRN EN 15050:2008

 

 

FPCCB

 

IB

9

6.5

Materijali za zaštitu i popravak BK

sustav 2+

 

HRN EN 1504-2:2004

HRN EN 1504-3:2005

HRN EN 1504-4:2004

HRN EN 1504-5:2005

HRN EN 1504-6:2007

HRN EN 1504-7:2007

HRN EN 1504-8:2005

 

FPCCB

 

IB

10

7.2

Predgotovljeni betonski proizvodi

sustav 2+

 

HRN EN 15037-1:2008

HRN 15037-2:2009

HRN EN 15037-3:2009

FPCCB

 

IB

11

2.2

Proizvodi za toplinsku izolaciju

sustav 1

 

Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

(NN 110/08, 89/09)

HRN EN 13162:2002

HRN EN 13163:2002

HRN EN 13164:2002

HRN EN 13165:2002

HRN EN 13165/A1:2004

HRN EN 13165/A2:2004

HRN EN 13166:2002

HRN EN 13167:2002

HRN EN 13167/A1:2004

HRN EN 13168:2002

HRN EN 13168/A1:2004

HRN EN 13169:2002

HRN EN 13169/A1:2004

HRN EN 13170:2002

HRN EN 13171:2002

HRN EN 13171/A1:2004

 

PCB

 

IB

 

TL

12

2.1

ETICS

sustav 1

 

HRN EN 13499:2004

HRN EN 13500:2004

PCB

 

IB

 

TL

13

Vrata i prozori

sustav 3

 

Tehnički propis za vrata i prozore

(NN 69/06)

HRN EN 14351-1:2010

Norme ispitivanja:

HRN EN 1026:2001

HRN EN 1027:2001

HRN EN 12211:2001

HRN EN ISO 140-3:1998

HRN EN ISO 140-3/A1:2006

HRN EN ISO 12567-1:2002

 

TL

14

8.2

Mort za ziđe

sustav 2+

Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

HRN EN 998-2:2003

HRN CEN/TR 15225:2006

FPCCB

 

IB

15

4.2

Zidarski cement

sustav 1+

HRN EN 413-1:2007

HRN EN 197-2:2004

PCB

 

IB

 

TL

16

4.3

Građevno vapno

sustav 2

HRN EN 459-1:2004

EN 459-1:2001+AC:2002

FPCCB

 

IB

17

8.1

Zidni elementi

sustav 2+

HRN EN 771-1:2005
HRN EN 771-2:2005
HRN EN 771-3:2005

HRN EN 771-4:2004HRN EN 771-4/A1:2005

HRN EN 771-5:2005

HRN EN 771-6:2006

FPCCB

 

 

IB

18

8.1

Zidni elementi zahtjevi u uvjetima požara

sustav 1

HRN EN 771-1:2005
HRN EN 771-2:2005
HRN EN 771-3:2005

HRN EN 771-4:2004
HRN EN 771-4/A1:2005

HRN EN 771-5:2005

HRN EN 771-6:2006

PCB

 

 

TL

 

 

IB

19

5.2

Agregat za mort

sustav 2+

HRN EN 13139:2003

HRN EN 13139/AC:2006

HRN EN 13055-1:2003

HRN EN 13055-1/AC:2006

FPCCB

 

 

IB

20

9.1

Dimnjaci dimovodi i naročiti proizvodi

 

sustav 2+

Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07)

HRN EN 1443:2003

HRN EN 1806:2003

HRN EN 1857:2003

HRN EN 1858:2003

HRN EN 12446:2003

HRN EN 1856-1:2003

HRN EN 1856-2:2004

HRN EN 13063-1:2006

HRN EN 13063-2:2005

HRN EN 13069:2005

FPCCB

 

 

IB

 

HRN EN 1457:2003

HRN EN 1457/AC:2006

HRN EN 1457:2003/A1:2003/Ispr.1:

2008

HRN EN 1806:2008

FPCCB

 

 

 

IB

 

HRN EN 13063-3:2008

FPCCB

 

 

IB

21

1.3

Mehanički spojni elementi

sustav 2+

Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

HRN EN 898-1:2005

HRN EN 20898-2:2008

FPCCB

 

IB

22

1.1

Dodatni materijali za zavarivanje

sustav 2+

HRN EN 13479:2007

HRN EN 440:1997

FPCCB

 

 

IB

23

1.1

Vlačni elementi visoke čvrstoće

sustav 2+

 

HRN EN 10264-3:2003

HRN EN 10264-4:2003

FPCCB

 

 

IB

24

1.1

Proizvodi od čelika

sustav 2+

HRN EN 10025-1:2006

HRN EN 10025-2:2007

HRN EN 10025-3:2007

HRN EN 10025-4:2007

HRN EN 10025-5:2007

HRN EN 10025-6:2007

HRN EN 10130:2008

HRN EN 10210-1:2008

HRN EN 10210-2:2008

HRN EN 10088-1:2007

HRN EN 10088-2:2007

HRN EN 10088-3:2007

FPCCB

 

 

IB

25

1.3

Mehanički spojni elementi

sustav 2+

HRN EN 15048-1:2008

HRN EN 14399-1:2008

HRN EN 14399-2:2008

HRN EN ISO 3506-1:2005

HRN EN ISO 3506-2:2005

FPCCB

 

 

IB

26

Dodatni materijali za zavarivanje

sustav 2+

HRN EN 758:1999

FPCCB

 

 

IB

27

1.1

Proizvodi od čelika

sustav 2+

HRN EN 10219-1:2008

HRN EN 10219-2:2008

HRN EN 10326:2007

HRN EN 10327:2008

FPCCB

 

 

IB

28

1.5

Konstrukcijski ležajevi

sustav 2+

HRN EN 1337-2:2004

HRN EN 1337-3:2005

HRN EN 1337-4:Ispr.1:2008

HRN EN 1337-4:2004

HRN EN 1337-5:2005

HRN EN 1337-6:2004

HRN EN 1337-7:2004

HRN EN 1337-8:2008

FPCCB

 

 

IB

 

 

 

TL

29

10.3

10.4

Predgotovljeni elementi

sustav 2+

Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09 i 125/10)

HRN EN 14250:2006

nHRN EN 14732:2008

HRN EN 13377:2004

FPCCB

 

 

IB

30

10.2

10.1

Drvni proizvodi

sustav 2+

HRN EN 14081-1:2006

HRN EN 14081-2:2010

HRN EN 14081-3:2006

HRN EN 14080:2006

FPCCB

 

 

IB

 

 

TL

 

 

 

31

Proizvodi od prirodnog kamena

sustav 3

Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08)

Tehnički propis o građevnim proizvodima

(NN 33/10 i 87/10,146/10 i 100/11)

 

HRN EN 1469:2005

HRN EN 15285:2008

HRN EN 12057:2005

HRN EN 12058:2005

TL

32

14.1

Sklopovi zidnih obloga

sustav 1,3

HRN EN 13830:2008

PCB

 

 

IB

 

 

TL

33

14.1

Visokotlačni dekorativni laminat

sustav 1,3

HRN EN 438-7:2008

PCB

 

 

IB

 

 

TL

34

11.1

Sklopovi cijevi za hladnu i toplu vodu

sustav 1,1+

 

HRN EN 1796:2009

HRN EN 15874-5:2004

 

 

 

 

PCB

 

 

 

IB

 

11.4

 

sustav 1,2+

 

HRN EN 512:2005

HRN EN 639:2005

HRN EN 640:2005

HRN EN 641:2005

HRN EN 642:2005

FPCCB

 

 

 

IB

11.1

sustav 2+

 

HRN EN 1074-1:2002

HRN EN 10741:2002/A1

:2008

HRN EN 1074-3:2002

HRN EN 1074-4:2002

HRN EN 1074-5:2002

HRN EN 1074-6:2008

FPCCB

 

 

 

IB

35

11.1

Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom

sustav 1,1+,2+

HRN EN 12201-1:2003

HRN EN 12201-2:2003

HRN EN 12201-3:2003

HRN EN ISO 15874-1:2004

HRN EN  ISO 15874-1:2004/A1:2007

HRN EN ISO 15874-2:2004

HRN EN ISO 15874-2:2004/A1:2007

HRN EN ISO 15874-3:2004

HRN EN 545:2007

PCB/

FPCCB

 

 

IB

36

11.2

Cijevi za odvodnju i kanalizaciju pod tlakom ili bez tlaka

Sustav 1,1+,2+

HRN EN 1123-1:2008

HRN EN 1124-1:2007

HRN EN 295-10:2005

HRN EN 13598-1:2007

PCB/

FPCCB

 

 

 

IB

 

11.3

 

HRN EN 1453-1:2003

HRN EN 1519-1:2004

HRN EN 1566-1:2003

 

11.4

sustav 1,2+

 

HRN EN 13566-1:2003

HRN EN 13566-2:2005

HRN EN 13566-3:2003

HRN EN 13566-4:2003

HRN EN 13566-7:2007

PCB/

FPBC

 

 

 

IB

11.5

HRN EN 13101:2007

HRN EN 13598-2:2009

11.2

HRN EN 598:2009

37

11.4

Proizvodi za inženjerstvo otpadnih voda

sustav 2+

 

HRN EN 12566-1:2002/A1:2008

HRN EN 12566-4:2008

FPCCB

 

IB

 

38

11.4

Proizvodi za inženjerstvo otpadnih voda

sustav 1

HRN EN 1825-1:2005

HRN EN 1825-1:2005/AC:2007

HRN EN 858-1:2002

HRN EN 858-1:2002/A1:2008

HRN EN 858-2:2003

HRN EN 12566-3:2005

PCB

 

 

 

IB

 

11.5

HRN EN 124:2005

39

11.2

Cijevi za odvodnju i kanalizaciju pod tlakom ili bez tlaka

sustav 1

HRN EN 14364:2008

HRN EN 295-1:2005

HRN EN 295-4:2005

HRN EN 295-5:2005

HRN EN 295-6:2005

HRN EN 295-7:2005

HRN EN 588-1:2005

HRN EN 588-2:2005

 

 

PCB

 

 

 

 

IB

 

11.3

 

HRN EN 1451-1:2000

HRN EN 1401-1:2009

HRN EN 877:2001

HRN EN 877:2001/A1:2007

HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008

11.4

HRN EN 14758-1:2009

HRN EN 13476-1:2007

HRN EN 13476-2:2007

HRN EN 13476-3:2009

HRN EN 1852-1:2009

 

40

12.3

Geosintetičke barijere

Sustav 2+

 

HRN EN 13361:2005

HRN EN 13361:2005/A1:2008

HRN EN 13362:2005

HRN EN 13491:2005

HRN EN 13491:2005/A1:2008

HRN EN 13492:2005

HRN EN 13492:2005/A1:2008

HRN EN 13493:2005

FPCCB

 

 

 

IB

 

41

12.2

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom

sustav 2+

HRN EN 13249:2002

HRN EN 13249:2002/A1:2005

HRN EN 13250:2002

HRN EN 13250:2002/A1:2005

HRN EN 13251:2002

HRN EN 13251:2002/A1:2005

HRN EN 13252:2002

HRN EN 13252:2002/A1:2005

HRN EN 13253:2002

HRN EN 13253:2002/A1:2005

FPCCB

 

 

 

IB

 

42

12.1

Savitljive hidroizolacaijske trake

sustav 1,2+,3

HRN EN 13707:2005

HRN EN13707:2005

/A1:2008

HRN EN 13859-1:2008

HRN EN 13859-2:2008

HRN EN 13956:2005

HRN EN13956:2005

/Ispr.1:2008

HRN EN 13967:2005

HRN EN 13967:2005

/A1:2008

HRN EN 13969:2005

HRN EN 13969:2005

/A1:2008

HRN EN 13984:2005

HRN EN 13984:2005

/A1:2008

PCB/

FPCCB

 

 

 

 

IB

 

 

TL

43

13.1

Bitumen i bitumenska veziva

sustav 2+

HRN EN 12591:2009

HRN EN 13305:2009

HRN EN 13924:2007

HRN EN 14023:2005

FPCCB

 

 

 

IB

 

44

13.2

Bitumenske mješavine

Sustav 2+

 

HRN EN 13108-1:2007

HRN EN 13108-1:2007/

Ispr.1:2008

HRN EN 13108-2:2007

HRN EN 13108-2:2007/

Ispr.1:2008

HRN EN 13108-3:2007

HRN EN 13108-3:2007/

Ispr.1:2008

HRN EN 13108-4:2007

HRN EN 13108-4:2007/

Ispr.1:2008

HRN EN 13108-5:2007HRN EN 13108-5:2007/

Ispr.1:2008

HRN EN 13108-6:2007

HRN EN 13108-6:2007/

Ispr.1:2008

HRN EN 13108-7:2007

HRN EN 13108-7:2007/

Ispr.1:2008

HRN EN 13108-8:2007

HRN EN 12271:2008

HRN EN 12273:2008

FPCCB

 

 

 

IB

 

45

5.3

5.4

Agregati za:

-       bitumenske mješavine i površinsku obradu

-       nevezane i hidraulički vezane materijale

-       željeznički tucanik

sustav 2+

HRN EN 13043:2003

HRN EN13043:2003/

AC:2006

HRN EN 13055-2:2007

HRN EN 13242:2008

HRN EN 13450:2003

HRN EN13450:2003/

AC:2006

 

FPCCB

 

 

 

 

 

IB

 

46

5.6

Sklopovi za zaštitu od pada stijena; kamenozaštite

sustav 2+

 

HRN EN 13383-1:2003

HRN EN 13383-1:2003/AC:2006

FPCCB

 

 

 

IB

 

47

13.4

Zaštitni cestovni sustavi

sustav 1

HRN ENV 1317-5:2009

HRN EN 1317-2:2001

HRN EN 13172:2001/A1:2007

HRN EN 1317-3:2001

HRN EN 1317-4:2001

 

 

 

PCB

 

 

 

IB

 

 

 

TL

48

15.1

Staklo u graditeljstvu

Sustav 1,3

HRN EN 1051-2:2008

HRN EN 1096-4:2008

HRN EN 1279-5:2008

HRN EN 14179-2:2008

HRN EN 14449:2005

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008

PCB

 

 

 

IB

 

 

 

TL

 

 

 

TL

 

49

4.4

Veziva i žbuke na osnovi gipsa

sustav 3

HRN EN 13279-1:2008

TL

50

Ljepila za pločice

sustav 3

 

HRN EN 12004:2008

TL

51

Ljepila za pločice

sustav 3

HRN EN 12004:2008

TL

52

14.1

Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge

Sustav 1,3

 

HRN EN 14041:2008

PCB

 

 

IB

 

 

TL

53

6.6

Vlakna za beton

sustav  1, 2+,3

 

HRN EN 14889-1:2007

HRN EN 14889-2:2008

PCB/

FPCCB

 

 

IB

 

 

TL

54

14.1

Unutarnje i vanjske završne obrade zidova i plafona – zahtjevi u uvjetima požara

sustav 1,3

 

HRN EN 13964:2007

PCB

 

 

IB

 

 

TL

55

14.2

Krovni pokrovi zahtjevi u uvjetima požara

sustav 1,3

 

HRN EN 14509:2008

HRN EN 14509:2008/Ispr.1:2008

 

PCB

 

 

IB

 

 

TL

56

4.5

Cement, građevna vapna i druga hidraulička veziva

sustav 2+

 

HRN EN 13282:2004

FPCCB

 

 

IB

 

57

4.1

Cement, građevna vapna i druga hidraulička veziva

sustav 1+

 

HRN EN 15743:2010

PCB

 

 

IB

 

 

TL

58

1.2

Predgotovljeni elementi; komponete čeličnih i aluminijskih konstrukcija

sustav 2+

Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona NN 119/09, NN 125/10

HRN EN 1090-1:2009/Ispr.1:2011

FPCCB

 

 

IB

59

12.1

Proizvodi za cestogradnu; savitljive hidroizolacijske trake

sustav 2+

Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08)

Tehnički propis o građevnim proizvodima

(NN 33/10 i 87/10,146/10 i 100/11)

 

HRN EN 14695:2010

FPCCB

 

 

IB

60

13.1

Proizvodi za cestogradnu; bitumen i bitumenska veziva

sustav 2+

HRN EN 13304:2009

FPCCB

 

 

IB

61

13.1

Proizvodi za cestogradnu; bitumen i bitumenska veziva

sustav 2+

HRN EN 13808:2005

HRN EN 15322:2010

FPCCB

 

 

IB

62

12.1

Savitljive hidroizolacijske trake

sustav 2+

HRN EN 13707:2009

HRN EN 13969:2005

HRN EN 13969:2005/A1:2008

FPCCB

 

 

IB

63

12.1

Proizvodi za postizanje vodonepropusnosti i njihova obrada; savitljive hidroizolacijske trake

Sustav 2+,3

HRN EN 13589-1:2008

HRN EN 13589-2:2008

HRN EN 13970:2005

HRN EN 13970:2005/A1:2008

HRN EN 14967:2008

 

IB

 

 

IB

64

12.3

Geosintetičke barijere

Sustav 2+

 

HRN EN 15382:2008

FPCCB

 

 

 

IB

65

12.2

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom

Sustav 2+

 

HRN EN 13254:2002

HRN EN 13254:2002/A1:2005

HRN EN 13254:2002/AC:2004

HRN EN 13255:2002

HRN EN 13255:2002/A1:2005

HRN EN 13255:2002/AC:2004

HRN EN 13256:2002

HRN EN 13256:2002/A1:2005

HRN EN 13256:2002/AC:2004

HRN EN 13257:2002

HRN EN 13265:2002

HRN EN 13265:2002/A1:2005

HRN EN 13265:2002/AC:2004

 

FPCCB

 

 

 

IB

66

4.1

Cement, građevna vapna i druga hidraulična veziva; hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene

sustav 1+

 

HRN ENE 15368:2011

PCB

 

 

 

IB

67

Ispitivanje tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru

 

 

HRN DIN 4102-1

HRN DIN 4102-2

HRN DIN 4102-5

HRN DIN 4102-13

TL

68

Proizvodi od čelika

Sustav 2+

Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

 

HRN EN 10088-4:2010

HRN EN 10088-5:2010

HRN EN 10025-6:2010

PCB

 

 

IB

 

69

Predgotovljeni elementi čeličnih konstrukcija

Sustav 2+

Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

 

Tehnički propis o građevnim proizvodima

(NN 33/10 i 87/10,146/10, 100/11)

 

HRN EN 1090-1:2009

HRN EN 1090-2:2008

PCB

 

 

 

IB

70

Staklene mrežice

Sustav 1,3,4

Tehnički propis o građevnim proizvodima

(NN 33/10 i 87/10,146/10, 100/11)

 

HRN EN 13496:2004

TL